Projecten

untitled-3untitled-4

Tijdsbeeld 

 
Dit project ben ik in 2002 begonnen met de bedoeling een tijdsbeeld te geven van de 
Vlaardingse jeugd aan het begin van de 21e eeuw. Deze beelden zijn gepubliceerd in het 
boek tijdsBEELD, jong zijn in Vlaardingen 2002-2004. In 2014, 10 jaar later is het 
vervolg van dit project gestart. 

 
 
 
 

Moving Faces: 

 
In 2006 heb ik de film Moving Faces (73.24 min.) gemaakt. In deze film heb ik 
geprobeerd om ‘het’ moment van de fotograaf in film te vangen. 
Voorbijgangers zijn gevraagd non-verbaal hun positieve boodschap aan de wereld over 
te brengen terwijl zij zo stil mogelijk zitten. De jongste deelnemer was 5 maanden oud 
en de oudste 105 jaar oud.  
Deze film was een onderzoek naar de meerwaarde van het filmen van een portret ten 
opzichte van het fotograferen van een portret.  
De film heeft geresulteerd in een schakering van talrijke emoties op de gezichten van de 
deelnemers, een soort mensen kijken op het terras zonder zelf bekeken te worden, aldus 
een recensent van het AD. 
Spring naar werkbalk